Microservices

Uber, Netflix, Amazon, Ebay, Netpulse. Wat hebben deze bedrijven in gemeen? Ze maken allemaal gebruik van een microservice architectuur.Maar wat zijn microservices eigenlijk?

Microservices zijn een soort van mini-applicaties met een specifieke rol en het tegenovergestelde van een monolithische applicatie waarbij alle functionaliteit in één zit.
Hieronder volgt een voorbeeld van een microservice architectuur (in gebruik bij Netpulse):Microservice architecture

En een voorbeeld van een monolithische applicatie (in gebruik bij veel lokale concurrenten):monolithic architecture

In deze monolitische applicatie zitten alle functionaliteiten in één service waar de microservices ze apart aanbieden.
Het grote voordeel van de microservices is dat ze makkelijk verspreid kunnen worden over meerdere computers op geheel
verschillende locaties, dat maakt ze flexibel en schaalbaarder.

Tevens kan een bepaalde microservice gemakkelijk vaker worden gestart om zo mee te groeien
in de toename van eindgebruikers. Applicaties en websites die berusten op een microservice architectuur presteren niet alleen beter maar ze zijn tevens veel beter herbruikbaar.


Ongeveer iedere website of applicatie heeft bijvoorbeeld wel een login microservice nodig en deze hoeft dus niet steeds opnieuw ontwikkeld, getest en onderhouden te worden.
Dit bespaart in ontwikkeltijd en zal resulteren in meer stabiliteit van de website / applicatie.De microservices die Netpulse ontwikkelt voor jouw website / app komen in de vorm van zogeheten Docker images en zijn klaar om geplaatst te worden in de cloud services van Google, Amazon en Microsoft of gewoon op je eigen (vps) server.